”Glashusen”

Fp-gravyr, Serigrafi, 2016
56 x 76 cm
23 ex